ตารางกิจกรรม
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม 2559

Main Stage Zone

10.00 - 11.00 น. แนะนำงาน PLAYPARK Fan Fest ครั้งที่ 7
11.00 - 11.30 น. พีธีเปิดงาน PLAYPARK Fan Fest ครั้งที่ 7
 
11.30 - 12.00 น. ประกาศผลรางวัล PLAYPARK Music Awards 2016
 
12.30 - 13.45 น. Audition Thailand Championship 2016 by TRUE MONEY
รอบชิงชนะเลิศ (โหมด Crazy 4, Beat Rush)
13.45 - 14.30 น. Elsword Thailand Championship 2016 by GIGABYTE รอบชิงชนะเลิศ
14.30 - 15.30 น. PLAYPARK Cosplay Contest 2016 by SPONSOR รอบคัดเลือก
 
15.30 - 16.15 น. CABAL2 PVP Tournament 2016 by GIGABYTE รอบชิงชนะเลิศ 
16.15 - 16.45 น. PLAYPARK Cosplay Contest 2016 by SPONSOR ประกาศผลรอบคัดเลือก
16.45 - 17.30 น. CABAL The Battle of Revolution 2016 by GIGABYTE รอบชิงชนะเลิศ
17.30 - 18.15 น. Tales Runner Thailand Championship 2016 by GIGABYTE
รอบชิงชนะเลิศ (ประเภททีม)
18.15 - 18.30 น. มอบรางวัล LOS Independence War 2016 รอบชิงชนะเลิศ
18.30 - 19.30 น. Audition Thailand Championship 2016 by TRUE MONEY
รอบชิงชนะเลิศ (โหมด Crazy 8)

Competition Zone

10.00 - 11.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน (เฉพาะ CABAL2 รับลงทะเบียนถึง 13.00 น.)
11.30 - 12.30 น. Audition Thailand Championship 2016 by TRUE MONEY
รอบคัดเลือก (โหมด Crazy 4, Beat Rush)
11.30 - 13.30 น. Elsword Thailand Championship 2016 by GIGABYTE รอบคัดเลือก
11.30 - 15.30 น. CABAL The Battle of Revolution 2016 by GIGABYTE รอบคัดเลือก
12.00 - 17.45 น. LOS Independence War 2016 รอบคัดเลือก, รอบชิงชนะเลิศ
 
12.30 - 16.30 น. Tales Runner Thailand Championship 2016 by GIGABYTE
รอบคัดเลือก (ประเภททีม)
13.30 - 15.00 น. CABAL2 PVP Tournament 2016 by GIGABYTE รอบคัดเลือก
16.30 - 18.00 น. Audition Thailand Championship 2016 by TRUE MONEY
รอบคัดเลือก (โหมด Crazy 8)

วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2559

Main Stage Zone

11.00 - 12.30 น. Granado Espada Thailand Championship 2016 by GIGABYTE รอบชิงชนะเลิศ
 
12.30 - 13.30 น. PLAYPARK Cosplay Contest 2016 by SPONSOR รอบชิงชนะเลิศ
13.30 - 14.15 น. Audition Dance Party
 
14.15 - 15.00 น. CABAL2 PVP Tournament 2016 by GIGABYTE รอบชิงชนะเลิศ
 
15.00 - 15.15 น. มอบรางวัล Audition Thailand Championship 2016
by TRUE MONEY (ประเภทคู่รัก)
15.15 - 16.15 น. Tales Runner Thailand Championship  2016 by GIGABYTE
รอบชิงชนะเลิศ (ประเภทเดี่ยว)
16.15 - 16.45 น. ประกาศผลรางวัล PLAYPARK Cosplay Contest 2016 by SPONSOR
16.45 - 17.45 น. Dragon Nest Thailand Championship 2016 by GIGABYTE
รอบชิงชนะเลิศ
17.45 - 18.00 น. มอบรางวัล Yulgang Guild War Thailand Championship 2016 by GIGABYTE
18.00 - 18.15 น. มอบรางวัล Audition Thailand Championship 2016
by TRUE MONEY (ประเภททีม)
18.15 - 19.15 น. Kritika Thailand Championship by REDBULL EXTRA
รอบชิงชนะเลิศ
19.15 - 20.15 น. Audition Thailand Championship 2016 by TRUE MONEY
รอบชิงชนะเลิศ (โหมด Beat Up, 1-2 Party)

Competition Zone

10.00 - 11.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
(**CABAL2 รับลงทะเบียนถึง 12.45 น. / Kritika Online รับลงทะเบียนถึง 13.00 น.)
11.30 - 13.30 น. Tales Runner Thailand Championship 2016 by GIGABYTE
รอบคัดเลือก (ประเภทเดี่ยว)
11.30 - 15.00 น. Dragon Nest Thailand Championship 2016 by GIGABYTE รอบคัดเลือก
11.30 - 17.00 น. Yulgang Guild War Thailand Championship 2016 by GIGABYTE รอบคัดเลือก, รอบชิงชนะเลิศ
12.45 - 14.15 น. CABAL2 PVP Tournament 2016 by GIGABYTE รอบคัดเลือก
 
13.30 - 15.00 น. Audition Thailand Championship 2016 by TRUE MONEY
รอบคัดเลือก, รอบชิงชนะเลิศ (ประเภทคู่รัก)
14.15 - 16.45 น. Kritika Thailand Championship by REDBULL EXTRA รอบคัดเลือก
15.00 - 17.00 น. Audition Thailand Championship 2016 by TRUE MONEY
รอบคัดเลือก, รอบชิงชนะเลิศ (ประเภททีม)
17.00 - 18.30 น. Audition Thailand Championship 2016 by TRUE MONEY
รอบคัดเลือก (โหมด Beat Up, 1-2 Party)

วันเสาร์ 24 ตุลาคม 2558

Mobile Game Zone

Daragonica Mobile : Dragon Hunt Redbull Extra
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 11.00-12.00 น.
แข่งขัน : 12.00-13.30 น.
Puzzle Guardian : เคลียร์ Mission
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 12.45-13.45 น.
แข่งขัน : 13.414.30 น.
Pocket MapleStory : Raid Boss Party
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 13.30-14.30 น.
แข่งขัน : 14.30-15.00 น.
Destiny of Thrones : Mini Match vs AI
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 14.45-15.45 น.
แข่งขัน : 15.45-16.30 น.
Dragon Encounter : ฝ่าด่านบอส Chapter 1
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 16.00-17.00 น.
แข่งขัน : 17.00-18.00 น.

New Games Zone

Line of Sight :
- ลงทะเบียนและแข่งขัน รอบ 1: 12.15 - 12.45 น.
- Show Match จากทีมสื่อมวลชน: 15.15 - 15.45 น.
- ลงทะเบียนและแข่งขัน รอบ 2: 16.45- 17.15 น.
Kritika Online : แข่งชิงรางวัลกับแคสเตอร์
- ลงทะเบียนและแข่งขัน: 13.45 - 14.15 น.

วันเสาร์ 25 ตุลาคม 2558

Mobile Game Zone

Daragonica Mobile : Dragon Hunt Redbull Extra
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 10.00-11.00 น.
แข่งขัน : 11.00-13.00 น.
Puzzle Guardian : เคลียร์ Mission
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 12.00-13.00 น.
แข่งขัน : 13.00-13.45 น.
Pocket MapleStory : Raid Boss Party
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 13.30-14.30 น.
แข่งขัน : 14.30-15.00 น.
Destiny of Thrones : Mini Match vs AI
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 14.45-15-45 น.
แข่งขัน : 15.45-16.30 น.
Dragon Encounter : ฝ่าด่านบอส Chapter 1
ลงทะเบียนการแข่งขัน : 16.00-17.00 น.
แข่งขัน : 17.00-18.00 น.

New Games Zone

Line of Sight :
- ลงทะเบียนและแข่งขัน รอบ 1: 12.15 - 12.45 น.
- ลงทะเบียนและแข่งขัน รอบ 2: 15.15 - 15.45 น.
- ลงทะเบียนและแข่งขัน รอบ 3: 16.45- 17.15 น.
Kritika Online : แข่งชิงรางวัลกับแคสเตอร์
- ลงทะเบียนและแข่งขัน: 13.45 - 14.15 น.